ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ

Από την ίδρυσή του το CSR HELLAS, παρακολουθεί και συμμετέχει ενεργά στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις γύρω από την ΕΚΕ και την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, μεταφέροντας τη φωνή των ελληνικών επιχειρήσεων στον ευρύτερο διεθνή διάλογο για την επίτευξη κερδοφορίας με σεβασμό στον άνθρωπο την κοινωνία και το περιβάλλον.