Το Παγκοσμιο Δικτυο Συvεργατων CSR 360

Το CSR HELLAS είναι ο εθνικός εκπρόσωπος του Παγκόσμιου Δικτύου Συνεργατών CSR360, μιας ομάδας οργανισμών που έχουν συμφωνήσει να συνεργάζονται αμοιβαία εντός του ευρύτερου πλαισίου της ΕΚΕ, προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στις στρατηγικές και πολιτικές τους καθώς και της ενεργού συμμετοχής τους στις τοπικές και ευρύτερες κοινωνία που δραστηριοποιούνται.

Τi περιλαμβανει η Συνεργασια

  1. Αλληλοϋποστήριξη για ενίσχυση των δικτύων των υπεύθυνων επιχειρήσεων στις χώρες τους
  2. Ανταλλαγή πληροφοριών, εμπειριών και “εργαλείων”
  3. Προώθηση της επίδρασης αυτού του παγκόσμιου δικτύου κοινωνικών εταίρων
  4. Ενθάρρυνση των εταιρειών-μελών τους για δραστηριοποίηση σε χώρες όπου λειτουργούν ή διατηρούν επιχειρηματικές συνεργασίες

Σήμερα το CSR360 περιλαμβάνει περισσότερους από 120 οργανισμούς από 60 διαφορετικές χώρες στον κόσμο και συντονίζεται από το Business in the Community εθνικό εταίρο του CSR Europe εκπροσωπώντας τη Μ. Βρετανία.

Κλάδος: Υπηρεσίες.