Μπείτε στο χάρτη! [break]Business Impact Maps (Χάρτες Επιχειρηματικού Αντικτύπου):[break]Εμπνεύστε, εμπνευστείτε και συμβάλετε στο να καταστεί η Ευρώπη ένα καλύτερο μέρος για ζωή και εργασία.

By CSRH

Το Business Impact Maps είναι μια νέα online πλατφόρμα διάχυσης/ανάδειξης παραδειγμάτων καλής πρακτικής από ένα δίκτυο 10.000 επιχειρήσεων, που συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων των εκστρατειών Sustainable Living in Cities (Για μια καλύτερη Ζωή στις Πόλεις) και Skills for Jobs (Δεξιότητες για θέσεις εργασίας) στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πολιτικής Enterprise 2020 (Επιχείρηση 2020), σε όλη την Ευρώπη. Οι χάρτες είναι ένα εύχρηστο εργαλείο, φιλικό προς το χρήστη, που διευκολύνει την ανταλλαγή καλών πρακτικών από διάφορες χώρες και τομείς.
Είστε τοπική αρχή που συνεργάζεται με μια επιχείρηση για την προώθηση της πράσινης ενέργειας; Τότε ο χάρτης του Sustainable Living in Cities θα μπορούσε να είναι το κατάλληλο μέρος για την καλή σας πρακτική.
Θέλετε να μάθετε ποιες πρωτοβουλίες STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) είναι σε εξέλιξη στην περιοχή σας; Τότε ελέγξτε το χάρτη του Skills for Jobs και υποβάλετε την καλή πρακτική σας την ίδια στιγμή.
Αναδεικνύοντας τις καλές πρακτικές σε τομείς προτεραιότητας, οι χάρτες αυτοί έχουν ως στόχο να εμπνεύσουν τις επιχειρήσεις να συμμετάσχουν στο κίνημα και να μεγεθύνουν την επίδραση των δύο εκστρατειών σε όλη την Ευρώπη.
Οι επιχειρήσεις και φορείς μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους χάρτες για να μοιραστούν τις καλές τους πρακτικές, να τις προβάλουν ως πρωτοβουλίες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και να κερδίσουν στήριξη.
Επιπλέον, μπορείτε να μάθετε για το έργο που κάνουν οι άλλοι σε όλη την Ευρώπη, να συνδεθείτε και συνεργαστείτε με άλλους φορείς και να ανακαλύψετε νέες ευκαιρίες μεταξύ ενός ευρέος φάσματος ενδιαφερομένων μερών.
Εύκολα και απλά μπορείτε να πιέσετε εδώ και στη συνέχεια, να κάνετε κλικ στο χάρτη που σας αφορά. Στη συνέχεια θα πρέπει να συμπληρώσετε τη φόρμα με πληροφορίες σχετικά με τις πρωτοβουλίες σας, και αυτό είναι όλο! (Οι πρωτοβουλίες αναρτώνται στους χάρτες κατόπιν αξιολόγησης)