Πληρες κειμενο της Διακηρυξης σε Ελληνικα και Αγγλικα.

Η ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ENTERPRISE 2020

Πραγματοποιείται από το CSR Europe και διαχέεται σε ολόκληρη την επιχειρηματική κοινότητα της Ευρώπης μέσω του δικτύου των εθνικών του εταίρων μεταξύ των οποίων μετέχει και το CSR HELLAS.

Η πρωτοβουλία:

  • Ανταποκρίνεται στην ανάγκη για ενεργό συμμετοχή του επιχειρηματικού τομέα στην ευρωπαϊκή στρατηγική «Europe 2020»
  • Υποστηρίζει την ανάπτυξη της βιώσιμης επιχειρηματικότητας
  • Βοηθά στη βελτιστοποίηση των συνεργιών με τα ενδιαφερόμενα μέρη
  • Ισχυροποιεί ακόμα περισσότερο σε παγκόσμιο επίπεδο την ηγετική θέση της Ευρώπης στο θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ).

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η συμβολή των επιχειρήσεων είναι καθοριστική για την επίτευξη των πιο πάνω επιδιώξεων, μέσω της ανάπτυξης και υλοποίησης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και συνεργιών οι οποίες θα ανταποκρίνονται απέναντι σε βασικές κοινωνικοοικονομικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις που – προεκτεινόμενες μέχρι το 2020 – θέτουν σε σοβαρή αμφισβήτηση τα παραδοσιακά μοντέλα του τρόπου διαβίωσης, κατανάλωσης και κατανομής των πόρων. Αυτές οι κοινωνικές προκλήσεις και τάσεις περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη νέα παγκόσμια διακυβέρνηση, την κλιματική αλλαγή, την ανεπάρκεια πόρων, τη δημογραφική αλλαγή, την αστικοποίηση του πληθυσμού, τον κοινωνικό διαχωρισμό, την επιτάχυνση της τεχνολογίας κ.α.

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2020

Η Επιχειρηματική Διακήρυξη 2020 για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (Enterprise 2020 Manifesto), αποτελεί την πρόταση των επιχειρήσεων στην επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστούν προκλήσεις όπως η ανεργία, η κλιματική αλλαγή και οι δημογραφικές μεταβολές στην Ευρώπη, μέσα από ένα κίνημα αλλαγής βασισμένο στις αρχές της ΕΚΕ, αλλά και την απάντησή τους στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη 2020 (Europe 2020 Strategy), που στοχεύει σε μία έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Η Διακήρυξη παρουσιάστηκε επίσημα στο Μιλάνο στις 19 Ιουνίου 2015, στο πλαίσιο της διεθνούς έκθεσης EXPO MILANO 2015 και αναμένεται να υλοποιηθεί έως το 2020. Για τη διαμόρφωση της Διακήρυξης το CSR HELLAS συνεργάστηκε με άλλα 42 Εθνικά Δίκτυα ΕΚΕ, υπό την καθοδήγηση του CSR Europe, εκπροσωπώντας συνολικά περισσότερες από 10.000 επιχειρήσεις από όλη την Ευρώπη.

Η Επιχειρηματική Διακήρυξη 2020 καλεί ανθρώπους, επιχειρήσεις και κυβερνήσεις να συνεργαστούν αποτελεσματικά και ουσιαστικά με τρεις κύριες προτεραιότητες στρατηγικής στο χρονικό διάστημα των πέντε επόμενων ετών μέχρι το 2020.

  1. Να τεθούν σε πρώτη προτεραιότητα των διοικητικών συμβουλίων, της διοίκησης και των αλυσίδων αξίας η απασχολησιμότητα και η ένταξη χωρίς διακρίσεις.
  2. Να κινητοποιηθούν οι επιχειρήσεις ώστε να εμπλακούν ενεργά, ως αφοσιωμένοι συνεργάτες, στην ανάπτυξη των κοινωνιών, των πόλεων και των περιφερειών και να εφαρμόσουν νέες μεθόδους αειφόρου παραγωγής, κατανάλωσης και τρόπου ζωής.
  3. Να τεθούν στο επίκεντρο της επιχειρηματικής συμπεριφοράς η διαφάνεια και ο σεβασμός των ανθρώπινων δικαιωμάτων.

Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (ENTERPRISE 2020 MANIFESTO) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η Διακήρυξη (Manifesto) με τίτλο «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΠΟΥ ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΓΚΗ» παρουσιάστηκε επίσημα στην Ελλάδα την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2015 σε ειδική εκδήλωση στην οποία συμμετείχαν περισσότερα από 60 ηγετικά στελέχη επιχειρήσεων και επιχειρηματικών συλλογικών φορέων, μελών του CSR HELLAS. Ακολούθησε την επόμενη μέρα θεματικό Συνέδριο με τίτλο Growing on Ethics – Last Call to Action for Europe 2020, στο οποίο διακεκριμένοι ομιλητές παρουσίασαν τις εξελίξεις και τάσεις στο θέμα των επιχειρηματικών συνεργειών στο πλαίσιο της ΕΚΕ και της προσπάθειας επίτευξης των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ

Η πορεία των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων για την επίτευξη των προτεραιοτήτων της Επιχειρηματικής Διακήρυξης 2020 θα παρακολουθείται για τα επόμενα πέντε χρόνια από την εφαρμογή, Business Impact Maps στην ιστοσελίδα του CSR Europe, μέσω της οποίας θα αναδεικνύονται εκατοντάδες πρωτοβουλίες επιχειρήσεων από όλη την Ευρώπη.

Ο κ. Etienne Davignon, Πρόεδρος του CSR Europe και τέως Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σχολιάζοντας στους στόχους της Επιχειρηματικής Διακήρυξης 2020 αναφέρει:

Με εμπειρία 50 και πλέον ετών σε κυβερνητικές θέσεις και επιχειρηματική δραστηριότητα, θεωρώ ότι πρόκειται για μια από τις πιο φιλόδοξες πρωτοβουλίες που έχω συναντήσει ποτέ – πρωτοβουλίες που θα διαμορφώσουν το μέλλον της Ευρώπης μέσω πρακτικών λύσεων που προτείνονται από τις επιχειρήσεις. Σας καλούμε να συμμετέχετε!

Etienne Davignon, Πρόεδρος του CSR Europe

Το CSR HELLAS, το CSR Europe και το Δίκτυο των 42 Εθνικών Δικτύων καλούν τις κυβερνήσεις και τις επιχειρήσεις, μικρές και μεγάλες να συμμετάσχουν ενεργά στην πρωτοβουλία αναπτύσσοντας και αναλαμβάνοντας τις δικές τους πρωτοβουλίες.