ΙΣΤΟΡΙΚΟ CSR HELLAS

[icon_timeline timeline_line_color=”#13123c” time_block_bg_color=”#f7fbfc” time_sep_color=”#f6921e” time_sep_bg_color=”#eaeaea” tl_animation=”tl-animation-shadow” timeline_margin=”margin:45px;”][icon_timeline_sep time_sep_title=”1994″ line_style=”solid” line_width=”2″ line_radius=”3″ seperator_title_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” seperator_title_font_style=”font-weight:bold;” time_sep_color=”#13123c” line_color=”#f6921e” font_size=”desktop:25px;” seperator_line_ht=”desktop:35px;”][icon_timeline_item time_title=”Ευρωπαϊκη Διακηρυξη” title_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” title_font_style=”text-decoration:underline;,font-weight:bold;” desc_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” icon_type=”custom” icon_img=”id^510|url^https://www.csrhellas.net/wp-content/uploads/media/HISTORY_1994.jpg|caption^null|alt^null|title^HISTORY_1994|description^null” img_width=”230″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”dotted” icon_color_border=”#1f85d6″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”5″ icon_border_spacing=”15″ icon_animation=”fadeInDown” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” title_font_color=”#13123c” desc_font_size=”desktop:14px;” desc_line_height=”desktop:20px;” desc_font_color=”#5b5e66″]

Τον Μάιο του 1994 μια ομάδα Ευρωπαίων Επιχειρηματιών και Διευθυντών επιχειρήσεων υπέγραψε την “Ευρωπαϊκή Διακήρυξη των Επιχειρήσεων κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού“ με στόχο την ανεύρεση τρόπων για προαγωγή της κοινωνικής τους υπευθυνότητας.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_sep time_sep_title=”1995″ line_style=”solid” line_width=”2″ line_radius=”3″ seperator_title_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” seperator_title_font_style=”font-weight:bold;” time_sep_color=”#13123c” line_color=”#f6921e” font_size=”desktop:25px;” seperator_line_ht=”desktop:35px;”][icon_timeline_item time_title=”Ιδρυση Ευρωπαϊκου Δικτυου” title_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” title_font_style=”font-weight:bold;” desc_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” icon_type=”custom” icon_img=”id^511|url^https://www.csrhellas.net/wp-content/uploads/media/HISTORY_1995.jpg|caption^null|alt^null|title^HISTORY_1995|description^null” img_width=”250″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”dotted” icon_color_border=”#1f85d6″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”5″ icon_border_spacing=”15″ icon_animation=”fadeInDown” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” title_font_color=”#13123c” desc_font_size=”desktop:14px;” desc_line_height=”desktop:20px;” desc_font_color=”#5b5e66″]

Αποτέλεσμα αυτής της Διακήρυξης ήταν η δημιουργία του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων για την κοινωνική Συνοχή (EBNSC), το 1995. Ένας από τους βασικούς στόχους του Δικτύου αυτού ήταν η υποστήριξη δημιουργίας αντίστοιχων εθνικών Δικτύων.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_sep time_sep_title=”1996″ line_style=”solid” line_width=”2″ line_radius=”3″ seperator_title_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” seperator_title_font_style=”font-weight:bold;” time_sep_color=”#13123c” line_color=”#f6921e” font_size=”desktop:25px;” seperator_line_ht=”desktop:35px;”][icon_timeline_feat time_title=”Παρουσιαση σε Ελληνικες Επιχειρησεις” title_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” title_font_style=”font-weight:bold;” desc_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” icon_type=”custom” icon_img=”512″ img_width=”500″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#daf3fc” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#13123c” icon_border_size=”2″ icon_border_radius=”5″ icon_border_spacing=”15″ icon_animation=”fadeInDown” title_font_size=”desktop:28px;” title_line_ht=”desktop:38px;” title_font_color=”#13123c” desc_font_size=”desktop:14px;” desc_line_ht=”desktop:20px;” desc_font_color=”#5b5e66″]Τον Οκτώβριο του 1996 το ΕΒΕΑ, σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο, διοργάνωσε ημερίδα για την παρουσίαση σε μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Δικτύου ώστε να διερευνηθεί η δυνατότητα ίδρυσης ενός Ελληνικού Δικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή, αντίστοιχου με το ευρωπαϊκό. Στην εκδήλωση συμμετείχαν 18 μεγάλες ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις και εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Δικτύου.[/icon_timeline_feat][icon_timeline_sep time_sep_title=”1999″ line_style=”solid” line_width=”2″ line_radius=”3″ seperator_title_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” seperator_title_font_style=”font-weight:bold;” time_sep_color=”#13123c” line_color=”#f6921e” font_size=”desktop:25px;” seperator_line_ht=”desktop:35px;”][icon_timeline_item time_title=”Διακηρυξη Ελληνικου Δικτυου” title_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” title_font_style=”font-weight:bold;” desc_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” icon_type=”custom” icon_img=”id^513|url^https://www.csrhellas.net/wp-content/uploads/media/HISTORY_1999.jpg|caption^null|alt^null|title^HISTORY_1999|description^null” img_width=”250″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”dotted” icon_color_border=”#1f85d6″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”5″ icon_border_spacing=”15″ icon_animation=”fadeInDown” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” title_font_color=”#13123c” desc_font_size=”desktop:14px;” desc_line_height=”desktop:20px;” desc_font_color=”#5b5e66″]

Στέλεχος του Ευρωπαϊκού Δικτύου Επιχειρήσεων για την Κοινωνική Συνοχή (EBNSC) ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη σύσταση αντίστοιχου εθνικού Δικτύου και στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε στο ΕΒΕΑ εκδήλωση με τη συμμετοχή των εκπροσώπων του EBNSC, 12 επιχειρήσεων και τριών συλλογικών φορέων (ΕΒΕΑ, ΣΕΒ και ΣΒΒΕ). Ακολούθησε η δημιουργία ολιγομελούς συντονιστικής επιτροπής για τη δημιουργία Ελληνικού Δικτύου.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_sep time_sep_title=”2000″ line_style=”solid” line_width=”2″ line_radius=”3″ seperator_title_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” seperator_title_font_style=”font-weight:bold;” time_sep_color=”#13123c” line_color=”#f6921e” font_size=”desktop:25px;” seperator_line_ht=”desktop:35px;”][icon_timeline_feat time_title=”Ιδρυση Ελληνικου Δικτυου για την ΕΚΕ” title_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” title_font_style=”font-weight:bold;” desc_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” icon_type=”custom” icon_img=”514″ img_width=”500″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#daf3fc” icon_border_style=”solid” icon_color_border=”#13123c” icon_border_size=”2″ icon_border_radius=”5″ icon_border_spacing=”15″ icon_animation=”fadeInDown” title_font_size=”desktop:28px;” title_line_ht=”desktop:38px;” title_font_color=”#13123c” desc_font_size=”desktop:14px;” desc_line_ht=”desktop:20px;” desc_font_color=”#5b5e66″]Σύσταση Καταστατικού και Ίδρυση του Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη από 13 Ελληνικές Επιχειρήσεις & 3 Συλλογικούς Επιχειρηματικούς φορείς.[/icon_timeline_feat][icon_timeline_sep time_sep_title=”2002″ line_style=”solid” line_width=”2″ line_radius=”3″ seperator_title_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” seperator_title_font_style=”font-weight:bold;” time_sep_color=”#13123c” line_color=”#f6921e” font_size=”desktop:25px;” seperator_line_ht=”desktop:35px;”][icon_timeline_item time_title=”Τροποποιηση Ονοματος Δικτυου” title_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” title_font_style=”font-weight:bold;” desc_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” icon_type=”custom” icon_img=”id^1120|url^https://www.csrhellas.net/wp-content/uploads/media/HISTORY_2002.jpg|caption^null|alt^null|title^HISTORY_2002|description^null” img_width=”250″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”dotted” icon_color_border=”#1f85d6″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”5″ icon_border_spacing=”15″ icon_animation=”fadeInDown” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” title_font_color=”#13123c” desc_font_size=”desktop:14px;” desc_line_height=”desktop:20px;” desc_font_color=”#5b5e66″]

Τροποποίηση Καταστατικού για την αλλαγή ονόματος του Δικτύου από Ελληνικό Δίκτυο για την Ελληνική Συνοχή σε Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

[/icon_timeline_item][icon_timeline_sep time_sep_title=”2014″ line_style=”solid” line_width=”2″ line_radius=”3″ seperator_title_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” seperator_title_font_style=”font-weight:bold;” time_sep_color=”#13123c” line_color=”#f6921e” font_size=”desktop:25px;” seperator_line_ht=”desktop:35px;”][icon_timeline_item time_title=”Προσθηκη Διακριτικου Τιτλου” title_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” title_font_style=”font-weight:bold;” desc_font=”font_family:Roboto Condensed|font_call:Roboto+Condensed” icon_type=”custom” icon_img=”id^1119|url^https://www.csrhellas.net/wp-content/uploads/media/HISTORY-NEW-ID-2014.jpg|caption^null|alt^null|title^HISTORY-NEW-ID-2014|description^null” img_width=”250″ icon_style=”advanced” icon_color_bg=”#ffffff” icon_border_style=”dotted” icon_color_border=”#1f85d6″ icon_border_size=”1″ icon_border_radius=”5″ icon_border_spacing=”15″ icon_animation=”fadeInDown” title_font_size=”desktop:18px;” title_line_height=”desktop:25px;” title_font_color=”#13123c” desc_font_size=”desktop:14px;” desc_line_height=”desktop:20px;” desc_font_color=”#5b5e66″]

Τροποποίηση Καταστατικού για προσθήκη του διακριτικού τίτλου CSR HELLAS, παράλληλα με τη διατήρηση της επωνυμίας, Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.

[/icon_timeline_item][/icon_timeline]