ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ KAI ΜΑΘΗΤΕΙΑ: ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ

Categories: Human Resources, SDG 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, SDG 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΝΕΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.
Key Words: Be-Happy, PACT FOR YOUTH, Αξιοπρεπής Απασχόληση, Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη, Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας, Δια βίου μάθηση, Εκπαίδευση, Μαθητεία, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Οικονομική Ανάπτυξη, Ποιοτική Εκπαίδευση, and Συνεργασίες.

ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ SDGs

Categories: GC-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, SDGs, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, and ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Key Words: Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές, Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες, Μηδενική Φτώχεια, and Συνεργασία για τους Στόχους.
Κλάδος: Βιομηχανικά Μέταλλα & Ορυχεία and Εξόρυξη.