24 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (SDGs) ΓΙΑ ΤΟ 2017

Categories: CSR Int'l News, SDG 1: Μηδενική Φτώχεια, SDG 14: Ζωή στο νερό, SDG 17: Συνεργασία για τους Στόχους, SDG 2: Μηδενική Πείνα, SDG 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, SDG 5: Ισότητα των Φύλων, SDG 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές, SDGs, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.
Key Words: Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές, Ζωή στο Νερό, Ισότητα των Φύλων, Καλή Υγεία & Ευημερία, Μηδενική Πείνα, Μηδενική Φτώχεια, and Συνεργασία για τους Στόχους.

ISO 37001: ENA NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Categories: SDG 1: Μηδενική Φτώχεια, SDG 17: Συνεργασία για τους Στόχους, SDG 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, Αρχή 10η: Αποφυγή Διαφθοράς, Εκβιασμού και Δωροδοκίας, ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ, and ΠΡΟΤΥΠΑ.
Key Words: Αποφυγή Διαφθοράς, Εκβιασμού και Δωροδοκίας.