ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ KAI ΜΑΘΗΤΕΙΑ: ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙΤΕ

Categories: Human Resources, SDG 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, SDG 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ, ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΝΕΑ ΑΛΛΩΝ ΦΟΡΕΩΝ, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.
Key Words: Be-Happy, PACT FOR YOUTH, Αξιοπρεπής Απασχόληση, Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη, Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας, Δια βίου μάθηση, Εκπαίδευση, Μαθητεία, Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, Οικονομική Ανάπτυξη, Ποιοτική Εκπαίδευση, and Συνεργασίες.

ISO 37001: ENA NEO ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΔΩΡΟΔΟΚΙΑΣ

Categories: SDG 1: Μηδενική Φτώχεια, SDG 17: Συνεργασία για τους Στόχους, SDG 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, Αρχή 10η: Αποφυγή Διαφθοράς, Εκβιασμού και Δωροδοκίας, ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ, and ΠΡΟΤΥΠΑ.
Key Words: Αποφυγή Διαφθοράς, Εκβιασμού και Δωροδοκίας.