ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ

Το Δίκτυο CSR HELLAS αναλαμβάνει πρωτοβουλίες που προάγουν τις αρχές και αξίες της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με στόχο τη δημιουργία ενός καλύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος μέσα από τη συμμετοχή του σε προγράμματα, την υλοποίηση διαγωνισμών που προβάλλουν την αριστεία, την παραγωγή ειδικών εκδόσεων και την εκπόνηση συνεδρίων και εκδηλώσεων για θέματα που άπτονται της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και της Βιώσιμης Ανάπτυξης.