ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, με σκοπό τη διάδοση των αρχών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και την ανάπτυξη δεξιοτήτων με γνώμονα την αποδοτική εφαρμογή τους, αποτελεί σημαντική υπηρεσία που προσφέρει το Δίκτυο CSR HELLAS, προς τα μέλη του αλλά και προς την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα. Στόχος είναι η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εκπαιδευομένων, ενώ προβλέπεται και η εμβάθυνση σε πεδία που απαιτούν μεγαλύτερη εμπειρία, για όσους επιθυμούν να εξελίξουν περισσότερο τις υφιστάμενες γνώσεις τους.
Τα εκπαιδευτικά προγράμματα, τα εργαλεία και οι εκδόσεις του Δικτύου CSR HELLAS, θέτουν τις απαραίτητες παραμέτρους ώστε οι αποδέκτες τους να γίνουν, σε πρώτο στάδιο, οι ίδιοι κοινωνοί των αρχών που προωθεί και, σε δεύτερο στάδιο, να διαδραματίσουν το ρόλο του πρεσβευτή αυτών των αρχών τόσο μέσα στην επιχείρηση όπου εργάζονται ή το φορέα που εκπροσωπούν όσο και προς την ευρύτερη κοινωνία.
Σύντομα, θα είναι διαθέσιμη αναλυτική παρουσίαση των επερχόμενων εκπαιδεύσεων που θα παρέχει το Δίκτυο.