ΕΚΔΟΣΕΙΣ

Το Δίκτυο CSR HELLAS από τα πρώτα χρόνια της ίδρυσής του μέχρι και σήμερα αναπτύσσει, πλήθος εκδόσεων για τη διάδοση των αρχών και αξιών της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, μέσω καταλόγων καλών πρακτικών, οδηγών υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, λευκωμάτων για την ΕΚΕ και άλλων ενημερωτικών εντύπων, τα οποία διανέμονται σε σχετικές θεματικές εκδηλώσεις τόσο του ιδίου όσο και των συνεργατών και μελών του, ενισχύοντας τη γνώση και την σωστή αντίληψη για την υπεύθυνη επιχειρηματικότητα και τα οφέλη που μπορούν να προκύψουν για όλους.

Έτος
Όλες οι Εκδόσεις
2004
2007
2010
2011
2015
2016