Το act4Greece απευθύνεται τόσο σε όσους ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν (ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα) μία ή περισσότερες ήδη αναρτημένες στην πλατφόρμα δράσεις όσο και σε όσα νομικά πρόσωπα θα επιθυμούσαν να υποβάλουν αίτηση για ανάρτηση της δράσης τους προς χρηματοδότηση.

TI EINAI TO act4Greece

Το πρόγραμμα act4Greece, στο οποίο συμμετέχει ως στρατηγικός εταίρος το CSR HELLAS, αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος για την προώθηση της κοινωνικής και αναπτυξιακής τραπεζικής.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργείται μια ηλεκτρονική πλατφόρμα, που δίνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης πόρων από το «πλήθος», δηλαδή από κάθε ενδιαφερόμενο σε κάθε γωνιά του πλανήτη, πόροι που στη συνέχεια διοχετεύονται σε συγκεκριμένα έργα που έχουν αναλάβει να υλοποιήσουν φορείς υλοποίησης. Η μέθοδος αυτή συμμετοχικής χρηματοδότησης, γνωστή διεθνώς ως crowdfunding, έχει στο πυρήνα της φιλοσοφίας της την ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση των συμπολιτών μας, για να εισφέρουν ό,τι ο καθένας μπορεί, ώστε να υλοποιηθούν έργα που έχει ανάγκη η Ελληνική κοινωνία και ο Ελληνισμός.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΥΠΤΕΙ ΕΡΓΑ ΣΕ 7 ΑΞΟΝΕΣ

Οι πολλαπλές δράσεις του act4Greece υλοποιούνται από φορείς με εμπειρία και αξιοπιστία στον τομέα τους και μέσω της  ιστοσελίδας www.act4greece.gr γίνεται αξιοποίηση του σύγχρονου εργαλείου συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding).

Οι χρηματικοί πόροι που συγκεντρώνονται μέσω του act4Greece είναι δωρεές, και στο μέλλον, αφού υπάρξει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, θα μπορούν να συγκεντρώνονται χρήματα και για δανεισμό (κυρίως μικροδάνεια), αλλά και για συμμετοχή στο ίδιο κεφάλαιο μιας εταιρείας, στηρίζοντας νεοφυείς καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες.

ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEOS

Key Words: act4Greece and Συνεργασίες.
Κλάδος: Τράπεζες.