ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ

Το CSR HELLAS από το 2011 έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας των Φύλων με στόχο την διάδοση πολιτικών ίσων ευκαιριών μεταξύ ανδρών  και γυναικών στην αγορά εργασίας και την ανάδειξη σχετικών καλών πρακτικών από ελληνικές επιχειρήσεις.