ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΘΡΩΠΩΝ

To CSR HELLAS, από το 2014, έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με το Γραφείο του Εθνικού Εισηγητή για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων με σκοπό την ενημέρωση και προώθηση των θεμάτων που αφορούν την προστασία των Ανθρώπινων Δικαιωμάτων στην επιχειρηματική κοινότητα.