Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με το Ίδρυμα Μποδοσάκη, το CSR Hellas καλεί όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν σε δύο αλληλένδετες πρωτοβουλίες του ιδρύματος:

  • το Social Dynamo («Κοινωνικό Δυναμό») -χώρος για την ενδυνάμωση οργανώσεων και ομάδων της κοινωνίας των πολιτών, με άξονες την μάθηση, την υποστήριξη, και τη δικτύωση και
  • το «Pro Bono Network» – δίκτυο έμπειρων στελεχών που μοιράζονται την πολύτιμη τεχνογνωσία τους με ομάδες και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών για μεγαλύτερο κοινωνικό όφελος.

Περισσότερες πληροφορίες:

Key Words: Συνεργασίες.