ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

Το CSR HELLAS, από το 2012, συνεργάζεται με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχοντας υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με στόχο την ανάδειξη της ΕΚΕ ως τον καλύτερο δρόμο για την προώθηση των αρχών της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας στον τομέα της εκπαίδευσης, την υποστήριξη των φοιτητών στην αγορά εργασίας και την ανάπτυξη ερευνών και εργαλείων σε σχετικά με την ΕΚΕ θέματα.