ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

Το CSR HELLAS το 2010 υπέγραψε μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού Ελλάδος, με στόχο την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των στελεχών διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού για την ανάδειξη και διάδοση καλών πρακτικών διαχείρισης ανθρωπίνων πόρων.