ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΣΙΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Το CSR HELLAS, από το 2014, έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Μεσιτών Ασφαλίσεων με σκοπό τη διάχυση των αρχών και πρακτικών της ΕΚΕ στον κλάδο των μεσιτικών διαμεσολαβητών.