ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Το CSR HELLAS προωθεί τη διάδοση της ΕΚΕ και της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας, μέσα από τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων και εκθέσεων καλών πρακτικών που απευθύνονται στην ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα, με τη συμμετοχή αναγνωρισμένων ομιλητών και ειδικών εμπειρογνωμόνων και με τη συνεργασία φορέων της Πολιτείας, της επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας από το εσωτερικό και το εξωτερικό. Ήδη από το 2001 που πραγματοποίησε το πρώτο του Συνέδριο το CSR HELLAS έχει πραγματοποιήσει πλήθος Συνεδρίων τα κυριότερα σημεία των οποίων παρουσιάζονται πιο κάτω.