ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2011

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το CSR HELLAS στο πλαίσιο των εορτασμών για τη συμπλήρωση 10 ετών από την ίδρυσή του, διοργάνωσε στην Αθήνα το Φεβρουάριο του 2011, συνέδριο με τίτλο “Κοινωνικώς Επιχειρείν 2011: Υπευθυνότητα-Συνεργασία- Προοπτική ”, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στόχος του συνεδρίου ήταν η προβολή της ανάγκης σύμπραξης μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ως αναγκαία προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που προκύπτουν από τις οικονομικές συγκυρίες για την ανάδειξη προοπτικής για το μέλλον.

Στο πλαίσιο των ομιλιών του συνεδρίου τονίστηκε η ανάγκη για ενσωμάτωση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης(ΕΚΕ) αφενός στη στρατηγική και την καθημερινή λειτουργία επιχειρήσεων και οργανισμών και αφετέρου στην εθνική στρατηγική ανάπτυξης της οικονομίας, ως καθοριστική παράμετρος, τόσο για τη μεταβατική περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύει η χώρα, όσο και για το μέλλον και ιδιαίτερα για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για το έτος 2020.

Το συνέδριο παρακολούθησαν περισσότερα από 150 συμμετέχοντες στην πλειοψηφία τους στελέχη επιχειρήσεων, στελέχη επιχειρηματικών οργανώσεων που εκπροσωπούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ιδιοκτήτες και στελέχη μικρομεσαίων επιχειρήσεων, πανεπιστημιακοί, στελέχη δημόσιας διοίκησης και δημόσιων οργανισμών, φοιτητές, κ.α.

foto_conference_2011_logo-medium

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΕΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

2011

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ