ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΣ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 2007

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το Μάιο του 2007 το CSR HELLAS οργάνωσε μεγάλο συνέδριο στην Αθήνα, με τίτλο “Κοινωνικώς Επιχειρείν ’07 – Αξίες & Πρακτικές Υπεύθυνης Επιχειρηματικότητας”, υπό την αιγίδα του CSR Europe, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΒΕΑ).

Στόχος του ήταν η εξοικείωση των ελληνικών επιχειρήσεων, και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων (ΜμΕ), με την έννοια της ΕΚΕ, μέσω παρουσιάσεων για τις τελευταίες εξελίξεις της και τις αναδυόμενες προτεραιότητες της βιώσιμης ανάπτυξης.

Το κοινό στο οποίο απευθυνόταν ήταν στελέχη μεγάλων και μικρών επιχειρήσεων, στελέχη επιχειρηματικών οργανώσεων που τις εκπροσωπούν, ιδιοκτήτες ΜMΕ , πανεπιστημιακοί, σύνδεσμοι νέων επιχειρηματιών, στελέχη δημόσιας διοίκησης και δημόσιων οργανισμών, φοιτητές καθώς και εκπρόσωποι Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ).

Οι 400 συμμετέχοντες παρακολούθησαν ομιλίες 22 στελεχών ευρωπαϊκών και ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, πανεπιστημιακών και εμπειρογνωμόνων, με ευρεία γνώση σχετικά με τις διεθνείς και τοπικές διαστάσεις της ΕΚΕ, οι οποίοι παρουσίασαν με γλαφυρό τρόπο τη σχέση της με τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη σημασία της για τις επιχειρήσεις και ειδικότερα τις ΜMΕ.

Πρωτοτυπία της εκδήλωσης ήταν ο εκθεσιακός της άξονας. Εταιρείες-μέλη του CSR HELLAS και ΜμΕ μέλη του ΕΒΕΑ, παρουσίασαν συγκεκριμένες δράσεις που εφάρμοζαν τότε στο πλαίσιο της κοινωνικής τους ευθύνης, και συγκεκριμένα στα θεματικά πεδία Ανθρώπινο Δυναμικό, Αγορά, Περιβάλλον και Κοινωνία.

Η έκθεση έμοιαζε με αγορά, όπου οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν και να ακούσουν για πρακτικές που εφαρμόζονται και στο τέλος να “αντιγράψουν” κάποιες από αυτές που ταίριαζαν καλύτερα στο δικό τους επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μετά την έκθεση ακολούθησε γεύμα, κατά τη διάρκεια του οποίου ο τότε Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών απηύθυνε σύντομο χαιρετισμό. Την εκδήλωση έκλεισε ο τότε Δήμαρχος Αθηναίων, ενώ -ως συμβολική κίνηση της δωρεάς στο Δήμο των φυτών που διακοσμούσαν την έκθεση- ο Πρόεδρος του Δικτύου, του προσέφερε μια μικρή ελιά.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου, διοργανώθηκαν τέσσερα θεματικά εργαστήρια εστιασμένα σε θέματα που έχουν σχέση με την ΕΚΕ σε συνάρτηση με α) την εκπαίδευση β) την ισότητα των δύο φύλων γ) το περιβάλλον και δ) τις ΜMΕ. Αυτοί που τα παρακολούθησαν είχαν την ευκαιρία να ακούσουν ειδικούς εμπειρογνώμονες και να συμμετάσχουν ενεργά στο διάλογο που ακολούθησε.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΕΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

2007

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ