ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑ 2009

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Το 2009, το CSR HELLAS, σε συνεργασία με το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, οργάνωσε στην Αθήνα συνέδριο με θέμα τη σημασία της διαφορετικότητας και των ίσων ευκαιριών για την ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στο σύγχρονο πολυπολιτισμικό και παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, ανεξάρτητα από τη φυλή, το φύλο, την εθνότητα, τη θρησκεία, την ηλικία, τις ειδικές ικανότητες, το σεξουαλικό προσανατολισμό κ.λπ. των εργαζομένων.

Ευρωπαίοι και Έλληνες ομιλητές παρουσίασαν στους 120 και πλέον παριστάμενους τις εξελίξεις, πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές απασχόλησης ατόμων με διαφορετικότητα σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο. Επίσης, παρουσιάστηκαν και αναλύθηκαν “εργαλεία” που έχουν αναπτυχθεί σε Ελλάδα και Ευρώπη, και έχουν στόχο την αυτο-αξιολόγηση πολιτικών και πρακτικών που ακολουθούν επιχειρήσεις πάνω στο θέμα.

Το συνέδριο ολοκλήρωσε τις εργασίες του με τη διατύπωση της “Διακήρυξης για τη Διαφορετικότητα”.

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΘΗΝΑ

ΕΤΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

2009

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ