ΒΡΑΒΕΙΑ

Το Δίκτυο CSR HELLAS διοργανώνει και συντονίζει διαγωνισμούς αριστείας στο πλαίσιο εθνικών αλλά και ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από πλευράς επιχειρήσεων.