Γεφυρώνοντας το χάσμα δεξιοτήτων: Το πρόγραμμα GEFYRA

[vc_acf field_group=”13523″ field_from_13523=”field_5766a11739015″ align=”center” el_class=”post_subtitle-blu”]

Περιγραφή

[vc_acf field_group=”13523″ field_from_13523=”field_5766aa4075007″ align=”justify” el_class=”fk_lineh”]

Διοργανωτής

[vc_acf field_group=”13523″ field_from_13523=”field_5766b7301e923″ align=”center”]

Πληροφορίες

[vc_acf field_group=”13523″ field_from_13523=”field_5766a3bd3901c” align=”center”][vc_acf field_group=”13523″ field_from_13523=”field_5766a4a83901e” align=”center”][vc_acf field_group=”13523″ field_from_13523=”field_5766a4123901d” align=”center”]

'Εναρξη

[vc_acf field_group=”13523″ field_from_13523=”field_5766a12a39016″ align=”center”][vc_acf field_group=”13523″ field_from_13523=”field_5766a19d39018″ align=”center”]

Λήξη

[vc_acf field_group=”13523″ field_from_13523=”field_5766a18339017″ align=”center”][vc_acf field_group=”13523″ field_from_13523=”field_5766a20539019″ align=”center”]

Τοποθεσία

Categories: SDG 4: Ποιοτική Εκπαίδευση, SDG 8: Αξιοπρεπής Εργασία και Οικονομική Ανάπτυξη, and ΝΕΑ CSR HELLAS.
Key Words: EUTalent, Gefyra, PACT FOR YOUTH, Αξιοπρεπής Απασχόληση, Αξιοπρεπής Εργασία & Οικονομική Ανάπτυξη, and Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας.