Η ΕΚΕ έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, φέροντας καινοτομία στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο διοργανώνει το 15ο συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με θέμα ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ & ΕΝΕΡΓΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ στις 6 Νοεμβρίου 2017 στο Μουσείο Μπενάκη (Πειραιώς)

Στις μέρες μας, η βιωσιμότητα στο αστακό περιβάλλον είναι πιο σημαντική από ποτέ. Οι πόλεις ωθούν την οικονομική ανάπτυξη μέσω του εκσυγχρονισμού των υπηρεσιών προς τους πολίτες όπως η πρόσβαση στην εκπαίδευση, η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και οι δημόσιες μεταφορές. Το ζητούμενο είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η ανάδειξη ευκαιριών που καθιστά τις πόλεις πιο ελκυστικές για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις που επενδύουν στην ανάπτυξη.

Η ΕΚΕ έχει τη δυνατότητα να ενισχύσει την ποιότητα ζωής των πολιτών και την αποτελεσματικότητα των επιχειρήσεων, φέρνοντάς καινοτομία στη βιώσιμη ανάπτυξη. Ο βασικός στόχος του Συνεδρίου είναι να προωθήσουμε την κοινωνική ανάπτυξη στο αστικό και περιφερειακό περιβάλλον.

    ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 

Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη

Εκπαίδευση

Αστική Καινοτομία

Ενεργοί Πολίτες

 Η επιτυχημένη μας πρωτοβουλία CSR Marketplace θα αναδείξει βέλτιστες πρακτικές εταιρειών και οργανισμών.