EUROPEAN CSR AWARD SCHEME

Το Πρόγραμμα Ευρωπαϊκών Βραβείων Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) αποτέλεσε μια μοναδική ευκαιρία για διαμόρφωση και ενίσχυση της εξέλιξης της ΕΚΕ στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της προσπάθειάς της για προώθηση της υπεύθυνης επιχειρηματικότητας και των αρχών της ΕΚΕ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προκήρυξε το 2013 τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης.

ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΒΡΑΒΕΙΩΝ ΕΚΕ

Η ανάδειξη και προβολή, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, των καλύτερων καινοτόμων επιχειρηματικών προγραμμάτων ΕΚΕ, που σε συνεργασία με τουλάχιστον έναν μη επιχειρηματικό φορέα συνέβαλαν στη δημιουργία θετικών και βιώσιμων αποτελεσμάτων τόσο προς την κοινωνία όσο και προς την επιχείρηση, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο την ευκαιρία για ανταλλαγή και υιοθέτηση καλών πρακτικών.

ΕΝΑΣ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΘΕΣΜΟΣ

Tο έργο ανατέθηκε στο CSR Europe το οποίο ανέλαβε ρόλο συντονιστή των εθνικών του εταίρων με στόχο την πανευρωπαϊκή υλοποίηση του θεσμού. Κάθε ένας από αυτούς τους εθνικούς εταίρους ως ο κατεξοχήν αρμόδιος φορέας για την ΕΚΕ στη χώρα του, συνεργάστηκε με επιχειρηματικά δίκτυα, μη κυβερνητικές οργανώσεις με ακαδημαϊκούς και κυβερνητικούς φορείς στο πλαίσιο της υλοποίησης του θεσμού σε εθνικό επίπεδο.

Η ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Το CSR HELLAS ανέλαβε το συντονισμό της υλοποίησης ενώ η όλη προσπάθεια πραγματοποιήθηκε υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων και με την υποστήριξη της Βουλής των Ελλήνων. Ο θεσμός των Ευρωπαϊκών βραβείων συνάδει με την σύγχρονη αντίληψη για την ΕΚΕ όπως διατυπώθηκε στην πολιτική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ενώ παράλληλα αποτέλεσε όχημα προετοιμασίας εφαρμογής εθνικών στρατηγικών ΕΚΕ από τα κράτη μέλη της ΕΕ.

ΒΡΑΒΕΙΑ

Τα Βραβεία περιλαμβάνουν δύο κατηγορίες, μία για συνεργασίες που αφορούν σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και μία για συνεργασίες που αφορούν σε μεγάλες επιχειρήσεις.

Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να υποβάλουν πρακτικές ΕΚΕ, οι οποίες πληρούσαν τα ακόλουθα κριτήρια:

  1. Πολυμερείς συνεργασίες μίας ή περισσοτέρων επιχειρήσεων και μη επιχειρηματικών οργανισμών σε εθνικό επίπεδο
  2. Έμφαση στην καινοτομία με σκοπό την επιτάχυνση της δραστηριοποίησης των επιχειρήσεων στη δημιουργία καινοτόμων λύσεων ώστε να αντιμετωπιστούν θέματα βιωσιμότητας.
  3. Ανάδειξη θετικών αποτελεσμάτων της συνεργασίας, τόσο στην κοινωνία όσο και στην ίδια την επιχείρηση.
Η ΤΕΛΕΤΗ ΑΠΟΝΟΜΗΣ

Πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 23 Απριλίου 2013 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση του θεσμού στην Ελλάδα. Κατά την τελετή, αναδείχθηκαν οι πρωτοβουλίες εκείνες, που αφενός αποτελούσαν ολοκληρωμένες παρεμβάσεις με συνέχεια και συνέπεια και που έχουν εκτός από τα στοιχεία της συνεργασίας και της καινοτομίας, παρουσίασαν συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα και οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

ΔΙΑΚΡΙΘΕΝΤΕΣ

“Αποστολή Νερό”

Βραβείο ΕΚΕ στην Κατηγορία Μεγάλης Επιχείρησης

 

Αφορά ένα πολυδιάστατο πρόγραμμα που στοχεύει στη σωστή διαχείριση των υδάτινων πόρων και περιλαμβάνει εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού, κατασκευή έργων με αναβίωση παραδοσιακών μεθόδων συλλογής νερού σε 19 νησιά του Αιγαίου, ενέργειες προστασίας και αποκατάστασης υγροτόπων και καθαρισμούς ακτών.

“Η Ελλάδα Καινοτομεί”

Έπαινος ΕΚΕ στην Κατηγορία Μεγάλη Επιχείρηση

 

Αφορά στο διαγωνισμό εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας «Η Ελλάδα Καινοτομεί» με στόχο να κινητοποιήσει τις δημιουργικές δυνάμεις και τις καινοτομικές ιδέες νέων επιστημόνων και να συνδέσει με την επιχειρηματικότητα και την παραγωγική διαδικασία.

“Εργαστήρια Έκφρασης & Δημιουργικής Απασχόλησης”

Έπαινος ΕΚΕ στην Κατηγορία Μεγάλη Επιχείρηση

 

Αφορά στη δημιουργία και υποστήριξη εργαστηρίων έκφρασης και δημιουργικής απασχόλησης για παροχή ίσων ευκαιριών εκπαίδευσης και ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων των παιδιών των χωριών με στόχο την άμβλυνση του στίγματος και την ομαλή ενσωμάτωσή τους στο κοινωνικό σύνολο.

“Όλοι μαζί μπορούμε”

Βραβείο ΕΚΕ στην Κατηγορία Μικρομεσαίας Επιχείρησης

 

Αφορά στην αξιοποίηση των επικοινωνιακών υποδομών του σταθμού για ευρεία ενημέρωση δράσεων κοινωνικής αλληλεγγύης και προστασίας του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα την κινητοποίηση μεγάλου αριθμού εθελοντών και τη συγκέντρωση πολύ μεγάλου όγκου τροφίμων, φαρμάκων και ρούχων για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

“Get Busy”

Έπαινος ΕΚΕ στην Κατηγορία Μικρομεσαίας Επιχείρησης

 

Αφορά στην παροχή δωρεάν εκπαιδευτικού και πληροφοριακό υλικού που εστιάζει στην επιχειρηματικότητα, στην επαγγελματική ανάπτυξη, στις ψηφιακές δεξιότητες και άλλα με στόχο την αντιμετώπιση του ψηφιακού χάσματος και του χάσματος ευκαιριών στους νέους.

“Πόρος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης” 

Έπαινος ΕΚΕ στην Κατηγορία Μικρομεσαίας Επιχείρησης

 

Αφορά στη θέσπιση Κοινωνικού Πόρου ίσου με το 2% των καθαρών κερδών για δράσεις που στοχεύουν στον άνθρωπο, το Περιβάλλον και τον Πολιτισμό, μέσω διαβούλευσης με κοινωνικούς εταίρους. Για το 2012 με αυτόν τον πόρο εξασφαλίστηκε η μετακίνηση μαθητών ΑμΕΑ μέσω της αγοράς ειδικού λεωφορείου.

ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ VIDEOS

Categories: ΑΓΟΡΑ and ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ.
Είδος: Βραβεία.