ΤΑ SDGs ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ

Categories: GC, SDG 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή, SDGs, ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ, and ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Key Words: Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές, Βιοποικιλότητα, Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες, and Συνεργασία για τους Στόχους.
Κλάδος: Παραγωγή Καυσίμων και Υποπροϊόντων, Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο, and Χημική Βιομηχανία.