ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ G20 ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Categories: SDG 13: Δράση για το Κλίμα, ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ, and ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Key Words: Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές, Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες, Βιωσιμότητα Ιδιωτικών Οικονομικών, Δράση για το Κλίμα, and Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια.
Κλάδος: Βασικές Πρώτες Ύλες and Ενέργεια και Υποδομές.