24 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΑ ΑΝΑΘΕΩΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (SDGs) ΓΙΑ ΤΟ 2017

Categories: CSR Int'l News, SDG 1: Μηδενική Φτώχεια, SDG 14: Ζωή στο νερό, SDG 17: Συνεργασία για τους Στόχους, SDG 2: Μηδενική Πείνα, SDG 3: Καλή Υγεία και Ευημερία, SDG 5: Ισότητα των Φύλων, SDG 9: Βιομηχανία, Καινοτομία και Υποδομές, SDGs, and ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ.
Key Words: Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές, Ζωή στο Νερό, Ισότητα των Φύλων, Καλή Υγεία & Ευημερία, Μηδενική Πείνα, Μηδενική Φτώχεια, and Συνεργασία για τους Στόχους.

ΟΙ ΗΓΕΤΕΣ ΤΩΝ G20 ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΛΙΜΑ

Categories: SDG 13: Δράση για το Κλίμα, ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ, and ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Key Words: Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές, Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες, Βιωσιμότητα Ιδιωτικών Οικονομικών, Δράση για το Κλίμα, and Φθηνή και Καθαρή Ενέργεια.
Κλάδος: Βασικές Πρώτες Ύλες and Ενέργεια και Υποδομές.

ΤΑ SDGs ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΗΕ

Categories: GC, SDG 12: Υπεύθυνη Κατανάλωση και Παραγωγή, SDGs, ΝΕΑ ΕΚΕ ΔΙΕΘΝΗ, and ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ.
Key Words: Βιομηχανία, Καινοτομία & Υποδομές, Βιοποικιλότητα, Βιώσιμες Πόλεις & Κοινότητες, and Συνεργασία για τους Στόχους.
Κλάδος: Παραγωγή Καυσίμων και Υποπροϊόντων, Πετρέλαιο και Φυσικό Αέριο, and Χημική Βιομηχανία.