Η διάσκεψη «ΡΙΟ+20» δημιουργεί ευκαιρίες για δράσεις κατά της φτώχειας

NEWSPAPER-01

Πηγη

Η Ναυτεμπορική

Ημερομηνια Δημοσιευσης

Ιούνιος 2012
Έτος: 2012.
Μέσο: Τύπος.