Η νέα ταυτότητα και ανανέωση της στρατηγικής επικοινωνίας του δικτύου για την εταιρική κοινωνική ευθύνη

NEWSPAPER-02

Πηγη

Η Καθημερινή

Ημερομηνια Δημοσιευσης

Νοέμβριος 2014
Έτος: 2014.
Μέσο: Τύπος.