Μαρία Αλεξίου Πρόεδρος, Ελληνικό Δίκτυο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

MAGAZINE-09

Πηγη

Επιστημονικό Marketing Management

Ημερομηνια Δημοσιευσης

Φεβρουάριος 2013
Έτος: 2013.
Μέσο: Τύπος.