Η ΙΝΤERAMERICAN με την Ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» σε συναυλία μνήμης για τη Μικρά Ασία

Categories: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Εργαζόμενοι, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, Κοινωνία, and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.

Key Words: Καλή πρακτική.
Κλάδος: Ασφάλειες and Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες.
Οργανισμός: INTERAMERICAN.

ΕΛΠΕ-ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Categories: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, Κοινωνία, and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.

Key Words: Εκπαίδευση, Καλή πρακτική, and Υπευθυνότητα.
Κλάδος: Ενέργεια & Υποδομές, Παραγωγή Καυσίμων & Υποπροϊόντων, and Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο.
Οργανισμός: ΕΛΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.