ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΕΛΠΕ-“BRAVO 2017”

Categories: 13.SDG-Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, 17.SDG-Συνεργασίες για την Επίτευξη των Στόχων, ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, Κοινωνία, Περιβάλλον, and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.

Key Words: Ανταγωνισμός, Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, Αποτύπωμα CO2, Βιωσιμότητα, Επιδόσεις ΕΚΕ, Κοινωνικός διάλογος, Περιβάλλον και κλίμα, and Υπευθυνότητα.
Κλάδος: Παραγωγή Καυσίμων & Υποπροϊόντων and Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο.
Οργανισμός: ΕΛΠΕ and ΕΛΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.

ΕΛΠΕ-ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Categories: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ, ΚΑΛΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ, Κοινωνία, and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.

Key Words: Εκπαίδευση, Καλή πρακτική, and Υπευθυνότητα.
Κλάδος: Ενέργεια & Υποδομές, Παραγωγή Καυσίμων & Υποπροϊόντων, and Πετρέλαιο & Φυσικό Αέριο.
Οργανισμός: ΕΛΠΕ - ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ.