ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

Διασύνδεση με:

GC-ARHI-ICON_10

Η διαφάνεια αποτελεί σημαντική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία κάθε επιχείρησης. Η υιοθέτησή της στην επιχειρηματική φιλοσοφία έχει θετική επίπτωση στην ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών, στις τιμές, στις σχέσεις συνεργασίας με εργαζόμενους, προμηθευτές ή άλλους συνεργάτες. Αντίθετα, η έλλειψη διαφάνειας στις επιχειρήσεις τροφοδοτεί τη διαφθορά, με δραματικές συνέπειες την επιβάρυνση του κόστους της επιχειρηματικής λειτουργίας γενικά, την αύξηση του κόστους των συμβάσεων προμηθειών με αποτέλεσμα την εμφάνιση φαινομένων αθέμιτου ανταγωνισμού και τη δημιουργία δυσμενών κοινωνικών και οικονομικών προεκτάσεων σε όλο το βασικό κοινωνικό ιστό πλήττοντας εντονότερα τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα.

Categories: Αγορά and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.