ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Διασύνδεση με:

Οι επιχειρήσεις ωφελούνται πολλαπλά όταν αντιμετωπίζουν τους πελάτες τους με σεβασμό αναγνωρίζοντας τα δικαιώματά τους, προσφέροντάς τους ποιοτικά προϊόντα και υπηρεσίες, με λογικό κόστος και υψηλό επίπεδο προδιαγραφών υγείας και ασφάλειας. Παράλληλα, είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι καταναλωτές να έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν με βάση σαφείς, ακριβείς και συνεκτικές πληροφορίες, καθώς αυτές επηρεάζουν τις αποφάσεις του και συμβάλλουν στην εδραίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Επίσης, εξίσου σημαντικό είναι οι καταναλωτές να έχουν πρόσβασή σε μηχανισμούς ταχείας και αποτελεσματικής επίλυσης τυχόν διαφορών προκύπτουν με επιχειρήσεις.

Categories: Αγορά and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.