ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ

Διασύνδεση με:

ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΑΛΥΣΙΔΑ ΕΚΕ

Η Εφοδιαστική Αλυσίδα ή αλυσίδα προμηθειών αποτελεί ένα επιχειρηματικό δίκτυο δημιουργίας αξίας που περικλείει επιχειρήσεις που συνεργάζονται σε διάφορα στάδια της παραγωγής προϊόντων ή της παροχής υπηρεσιών. Οι επιχειρήσεις συχνά καλούνται να λογοδοτήσουν για πράξεις ή παραλήψεις που εκτείνονται εκτός της στενής δικής τους δραστηριότητας περικλείοντας το σύνολο της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. Ως εκ τούτου, η εφαρμογή ενός προγράμματος υπεύθυνης διαχείρισης της εφοδιαστικής αλυσίδας τόσο από πλευράς αγοραστών, όσο και προμηθευτών αναδύεται ως προϋπόθεση ανάπτυξης και αειφορίας.

Categories: Αγορά and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.