ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Διασύνδεση με:

thesmiko

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΕ

ICON_3.3.synergasies

BUSINESS FOR THE RULE OF LAW FRAMEWORK

Το ευρύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις χρειάζεται την ύπαρξη ισχυρού κράτους δικαίου, η διασφάλιση του οποίου εναπόκειται στις κυβερνήσεις. Η εξασφάλιση συνθηκών σταθερότητας και ισονομίας είναι απαραίτητες προκειμένου οι επιχειρήσεις να γνωρίζουν τα όριά τους και τις υποχρεώσεις τους, ώστε να συνυπάρχουν ομαλά με την ευρύτερη κοινωνία, αλλά και να αισθάνονται σταθερότητα γνωρίζοντας ότι και τα δικά τους δικαιώματα γίνονται σεβαστά και προστατεύονται.

Categories: Αγορά and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.