ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΚΡΙΣΕΩΝ

Διασύνδεση με:

GC-ARHI-ICON_6

Σήμερα περισσότερο από ποτέ, οι επιχειρήσεις, χρειάζεται να εστιάσουν στην καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων, στην ισότητα ευκαιριών και μεταχείρισης και στην ελευθερία έκφρασης επί εργασιακών θεμάτων. Η μη ενθάρρυνση διακρίσεων και ενισχύουν την ποικιλομορφία έχουν μεγαλύτερη πρόσβαση σε ειδικευμένο, παραγωγικό δυναμικό και ταλέντο. Επίσης, αντιμετωπίζουν μικρότερο κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στη φήμη τους και νομικής έκθεσής τους.

Categories: Εργαζόμενοι and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.