ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Διασύνδεση με:

sdg-gr-3

Η ύπαρξη πολιτικών που διασφαλίζουν την υγεία και ασφάλεια όλων των εργαζομένων, η παροχή προγραμμάτων προληπτικού ελέγχου υγείας και η ενθάρρυνση πρακτικών που δημιουργούν υγιές εργασιακό περιβάλλον αποτελούν θέματα προτεραιότητας στην ενσωμάτωση της υπευθυνότητας στη στρατηγική ανθρωπίνου δυναμικού.

Categories: Εργαζόμενοι and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.