ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Διασύνδεση με:

sdg-gr-4

Η ύπαρξη πολιτικών που περιλαμβάνουν μετρήσιμους στόχους για προώθηση των ίσων ευκαιριών και ενδυνάμωσης του προσωπικού, μέσω της προσφοράς δυνατοτήτων κατάρτισης και η μεγιστοποίηση της συμμετοχής των εργαζομένων στην εταιρική διακυβέρνηση είναι παράγοντες βελτίωσης του εργασιακού περιβάλλοντος.

Categories: Εργαζόμενοι and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.