ΕΤΑΙΡΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

Διασύνδεση με:

Οι επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ενεργά μέλη των τοπικών κοινοτήτων και της κοινωνίας ευρύτερα, υλοποιούν συστηματικά εθελοντικές δράσεις που πραγματοποιούνται από το ανθρώπινο δυναμικό τους, στο πλαίσιο του εργασιακού χρόνου, αξιοποιώντας τις ιδιαίτερες ικανότητες κάθε εθελοντή. Οι εργαζόμενοι από την πλευρά τους έχουν την ευκαιρία να ανακαλύψουν τρόπους ενεργού συμμετοχής και συμβολής στις κοινωνικές και περιβαλλοντικές ανάγκες.

Categories: Εργαζόμενοι and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.