ΙΣΟΡΡΟΠΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Διασύνδεση με:

Η ανάπτυξη και ενθάρρυνση πολιτικών που στοχεύουν στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής ταυτίζεται με την υπεύθυνη διοίκηση, ενώ από την πλευρά των εργαζομένων εκλαμβάνεται ως ουσιαστική υποστήριξη προς τον εργαζόμενο από την επιχείρηση και συνδέεται άμεσα με την εργασιακή του ευτυχία με προεκτάσεις στην οικογενειακή ζωή.

Categories: Εργαζόμενοι and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.