ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διασύνδεση με:

GC-ARHI-ICON_5

Ο όρος “παιδική εργασία” δεν πρέπει να συγχέεται με την “απασχόληση των νέων” ή την “εργασία των φοιτητών”. Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν εκτεταμένες εφοδιαστικές αλυσίδες προμηθειών και υπηρεσιών, είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν περιστατικά οικονομικής εκμετάλλευσης παιδιών, από κάποιο εταιρικό συνεργάτη, με αποτέλεσμα την πρόκληση ζημίας στην εικόνα, στην κερδοφορία και στη χρηματιστηριακή τους αξία.

Categories: Εργαζόμενοι and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.