ΠΑΡΟΧΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διασύνδεση με:

GC-ARHI-ICON_4
sdg-gr-8

Η μη ύπαρξη κατάλληλων συνθηκών εργασίας συχνά σχετίζεται με τη φτώχεια, την ανισότητα και τις διακρίσεις. Η αξιοπρεπής εργασία έχει θετικές επιδράσεις τόσο για την κοινωνία, όσο και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις.

Categories: Εργαζόμενοι and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.