ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Διασύνδεση με:

GC-ARHI-ICON_1

Οι επιχειρήσεις οφείλουν να επιδεικνύουν τη δέουσα επιμέλεια προκειμένου να αποφεύγουν παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και να αντιμετωπίζουν τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις στα ανθρώπινα δικαιώματα σε δραστηριότητες στις οποίες εμπλέκονται. Επιπλέον, εκτός από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται να αναλάβουν δράση για την προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Categories: Εργαζόμενοι and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.