ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Διασύνδεση με:

Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι οικουμενικά και κάθε άτομο σε όλο τον κόσμο αξίζει να αντιμετωπίζεται με αξιοπρέπεια και ισότητα. Οι επιχειρήσεις έχουν ως ελάχιστη υποχρέωση το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ωστόσο μπορούν με εθελοντικές πρωτοβουλίες να αναλάβουν ενεργότερη δράση, όπως η δημιουργία χώρων εργασίας χωρίς αποκλεισμούς που σέβονται την πολυμορφία και καλλιεργούν θετικές σχέσεις με τα ενδιαφερόμενα μέρη με στόχο τη διασφάλιση επιχειρηματικής συνέχειας, ανάπτυξης και κοινωνικής άδειας λειτουργίας (social license to operate).

Categories: Κοινωνία and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.