ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διασύνδεση με:

sdg-gr-10

Ο ιδιωτικός τομέας είναι ιδιαίτερα σημαντικός για την εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Οι επιχειρήσεις μπορούν να εξασφαλίσουν την παροχή οικονομικής ανεξαρτησίας για τα άτομα αυτά μέσω της δίκαιης απασχόλησης. Καινοτόμες τεχνολογίες μπορούν επίσης να υποστηρίξουν μεγαλύτερη πρόσβαση και συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στις επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση μέσα στις κοινότητές τους.

Categories: Κοινωνία and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.