ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Διασύνδεση με:

sdg-gr-10

Τα δικαιώματα των παιδιών αποτελούν ανθρώπινα δικαιώματα. Η διαφύλαξή τους βοηθά στην οικοδόμηση συνεκτικών κοινοτήτων με υψηλό μορφωτικό επίπεδο παράγοντας ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία ενός σταθερού, χωρίς αποκλεισμούς, παραγωγικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Με την ενσωμάτωση του σεβασμού και της υποστήριξης των δικαιωμάτων των παιδιών στις βασικές στρατηγικές και τις δραστηριότητές τους, οι επιχειρήσεις μπορούν να ενισχύσουν υφιστάμενες πρωτοβουλίες βιωσιμότητάς τους, εξασφαλίζοντας την κοινωνική άδεια λειτουργείας (social license to operate).

Categories: Κοινωνία and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.