ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Διασύνδεση με:

sdg-gr-1

Η στήριξη των τοπικών κοινωνιών μπορεί να παρέχεται μέσα από τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με στόχο την οικονομική ανάπτυξη σε τοπικό και κατ’ επέκταση σε ευρύτερο γεωγραφικά επίπεδο. Επίσης, η στήριξη μπορεί να παρέχεται μέσα από δράσεις και προγράμματα που αναφέρονται στην εκπαίδευση, υγεία και περίθαλψη με στόχο την ενίσχυση του βιοτικού επιπέδου και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Categories: Κοινωνία and ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΚΕ.